Detaliul Neoromânesc / The Neoromanian Detail - București: Un album de colecție

(English explanations below)

Cartea “Detaliul Neoromânesc” este un catalog de ornamentică Neoromânească din București, bilingv română-engleză.

În stilul Neoromânesc se cristalizează cultura națională modernă nu numai în arhitectură dar și în literatură, muzică sau artele plastice. Acest stil Național s-a dezvoltat între anii 1886 și 1947. Stilul Neoromânesc are multe elemente în comun cu stilurile mai cunoscute ale mișcării 1900 (Secession, Art Nouveau, Jugendstil) și are influențe otomane și medievale. Privită retrospectiv, arhitectura Neoromânească nu e importantă doar pentru istoria artelor și a esteticii ci și pentru sfera politicului, ca un gest de recuperare a identității naționale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru acest album am selectat numai detalii ornamentale din decorația exterioară a arhitecturii bucureștene pentru a aduce în atenția publicului larg, dar și a specialiștilor, frumusețea și valoarea aproape pierdută a unui oraș. Considerăm că această carte este necesară deoarece nu mai există un astfel de catalog de ornamentică Neoromânească bucureșteană și va putea deveni un volum de referință și pentru studenții la Arte Plastice și Decorative, pentru studenții la Arhitectură dar și pentru locuitorii sau vizitatorii orașului.

Unele dintre aceste clădiri se află într-o stare de degradare extremă și este posibil ca ele să nu mai reziste multă vreme. Multe dintre clădirile vechi care nu au statut de monument istoric dar prezintă detalii arhitecturale deosebite sunt ori lăsate în paragină, ori renovate fără a se ține seama de valoarea lor istorică, ori vandalizate prin graffiti.

Cartea va avea ilustrații pictate în acuarelă cu ornamentele unor clădiri Neoromânești regăsite prin București și câteva fațade întregi pictate. Textul va fi scris de doi istorici de artă, Bogdan Panțu și Oana Marinache. "Detaliul Neoromânesc" va fi alcătuit din 96 de pagini ilustrate, color. Va fi tipărit în două ediții: una de colecție, cu copertă cartonată și cutie, iar a doua necartonată.

 

Rezultatul așteptat al acestui proiect este de a semnala și prezenta un stil unic în lume care va completa albumele și volumele de referință disponibile publicului larg din România și turiștilor, precum și specialiștilor interesați. De asemenea, ne așteptăm ca aducerea în atenția publicului a acestui stil decorativ să aibă ca rezultat o creștere a eforturilor de conservare și renovare a patrimoniului arhitectural existent.

Detalii carte:

- tiraj mic

- format 22 x 27.5 cm

- 96 pagini color

- interior - hârtie mată

- broșată (ediția necartonată) / cusută cu ață (ediția de colecție)

- forsatz - print color

- copertă - necartonată, plastifiată mat / cartonată, plastifiată mat (ediția de colecție)

- folio metalizat pe coperta cartonată

- cutie cu timbru sec (pentru coperta cartonată - ediția de colecție)

Până în acest moment am ilustrat două treimi din album și avem finalizată o jumătate din text. Prin achiziționarea în avans a titlului "Detaliul Neoromânesc" sau a celorlalte produse din această colecție, ne sprijiniți să finalizăm proiectul, să plătim drepturile de autor și să tipărim albumul.

The book "The Neoromanian Detail" is a bilingual (Romanian-English) ornamental album of Neoromanian architecture from Bucharest, Romania, meant to promote this National style locally and internationally to the larger public.

In the Neoromanian style, the national modern culture flourishes not only in architecture, but also in literature, music and fine arts. This National style developed between the years 1886 and 1947. Neoromanian style has many elements in common with the better known styles of the 1900s movement (Secession, Art Nouveau, Jugendstil) and has Ottoman and Medieval influences. Looking back, the Neoromanian architecture is important for both Art History and Aesthetics, as well as politically, as a celebration of National identity.

For this album, we selected only ornamental details of exterior decoration of architectures from Bucharest, to raise awareness to the larger public and to professionals in the domain, the beauty and almost lost value of a city.

We consider that making this book is very important because there is no other ornamental album of Neoromanian buildings from Bucharest and can be a book of reference for students at Fine and Decorative Arts, students studying Architecture, locals and art lovers everywhere.

Some of these buildings are in a terrible state of deterioration and may soon disappear forever. Most old buildings which aren't recognized as a historical monument but have architectural ornaments that stand out, are either left to decay, renovated without considering their historical value or vandalized with graffiti.

The book will have watercolor painted illustrations with ornaments of buildings found in Bucharest and some whole painted buildings. The text will be written by two art historians, Bogdan Panțu and Oana Marinache. "The Neoromanian Detail" will be made up of 96 illustrated colored pages. It will be published in two editions: one collectors hardcover copy in a box and the second, paperback.

The hoped result of this project is to show and present a unique style in the world which would complete albums and books of reference in this domain. The book is meant for the larger public from Romania and abroad, as well as to those specialized in this area. Also, we expect to bring to the public attention this decorative style which should have as a result more efforts to conserve the architectural heritage.

Until now, we have illustrated two thirds of the album and finished half of the text. By buying in advance our book "The Neoromanian Detail" or the other rewards in this collection, you will help us finish the project, pay the royalties and print the book.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2018 Editura Intaglio

România